1.W zakresie organizacyjnym:

 1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków komendy powiatowej;
 4) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 5) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 6) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
 7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego; 
12) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej; 
13) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

2. W zakresie spraw kadrowych:
 1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 3) współudział w opracowywaniu propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 4) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków komendy powiatowej;
 5) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków komendy powiatowej;
 6) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego. 
 7) prowadzenie spraw osobowych strażaków oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mł. kpt. Rafał Zimochocki
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-12 08:38:26
 • Informacja zaktualizowana przez: mł. kpt. Rafał Zimochocki
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-12 09:22:34
 • Liczba odsłon: 601
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220209]

przewiń do góry