Zobacz podgałęzie

Informacja o petycjach rozpatrywanych w 2018 roku przez KP PSP W Grodzisku Mazowieckim   petycje2018.pdf


Przyjmowanie i załatwianie spraw.

Załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim odbywa się zgodnie z działem VII Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.).

Czynności kancelaryjne realizowane są zgodnie z "Instrukcja Kancelaryjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, a klasyfikacja i kwalifikacja zgodna jest z "Wyciągiem z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt" dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim.   

Sprawy mogą być kierowane na piśmie lub elektronicznie poprzez:

 1. Osobiste doręczenie w siedzibie komendy tj. Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
  w Grodzisku Mazowieckim - adresy na stronie głównej.
 2. Listownie.
 3. Faksem.
 4. Pocztą elektroniczną.


SKARGI I WNIOSKI

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim odbywa się zgodnie z postanowieniami działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5 poz. 46).

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów jeden raz w tygodniu tj. poniedziałek od godz. 13 00 do 16  30 .

 

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

– ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w komórce organizacyjno-kadrowej  komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza „Protokół przyjęcia skargi /wniosku/” kierowanego do Komendanta Powiatowego PSP. W protokole zamieszcza się takie informacje jak: - data przyjęcia skargi, wniosku; imię, nazwisko i adres zgłaszającego; imię i nazwisko przyjmującego skargę, wniosek; zwięzły opis treści sprawy oraz podpisy przyjmującego i wnoszącego skargę lub wniosek.

– pisemnie.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rafał Zimochocki
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-29 08:57:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Górecka Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-06 15:09:24
 • Liczba odsłon: 1281
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220175]

przewiń do góry