1) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
2) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i emerytów komendy powiatowej;
3) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych; 
4) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych; 
5) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
6) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
7) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej; 
8) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i priorytetów w tym zakresie;
9) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł; 
10) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rafał Zimochocki
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-28 13:26:42
  • Informacja zaktualizowana przez: mł. kpt. Rafał Zimochocki
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-13 11:56:38
  • Liczba odsłon: 493
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220211]

przewiń do góry