1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby; 
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10) udział w aktualizacji:
   a) stanu gotowości operacyjnej,
   b) procedur ratowniczych, 
   c) dokumentacji operacyjnej.
11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych. 
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP  na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14) realizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i jednostek OSP na obszarze powiatu;
15) realizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
16) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami.
17) współudział w wypracowaniu wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego; 
18) podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mł. kpt. Rafał Zimochocki
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-13 15:03:11
  • Informacja zaktualizowana przez: mł. kpt. Rafał Zimochocki
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-13 15:03:11
  • Liczba odsłon: 431
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220208]

przewiń do góry