Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
17 ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Górecka Anna 2019-12-03
16 Dostawa średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego Górecka Anna 2018-09-25
15 Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych Żebrowska Eliza 2015-10-12
14 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim. Marszałek Anna 2014-09-29
13 Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Grodzisku Mazowieckim. kpt. Rafał Zimochocki 2009-11-09
12 Zakup 1 szt. fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. kpt. Rafał Zimochocki 2008-11-24
11 Zakup 1 szt. fabrycznie nowego lekkiego samochodu wspomagania działań oraz przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim kpt. Rafał Zimochocki 2008-11-18
10 Zakup 1 szt. fabrycznie nowego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. kpt. Rafał Zimochocki 2008-11-04
9 Dostawa fabrycznie nowego samochodu kwatermistrzowskiego - mikrobus na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. kpt. Rafał Zimochocki 2008-10-23
8 Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. kpt. Rafał Zimochocki 2008-10-20
7 Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód z podnośnikiem o wysokości ratowniczej nie mniejszej niż 38 metrów. kpt. Rafał Zimochocki 2008-05-12
6 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego do cysterny pożarniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żydowskiej 7. kpt. Rafał Zimochocki 2007-11-20
5 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na „Sprzedaż paliw płynnych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim” mł. kpt. Rafał Zimochocki 2006-12-18
4 Sprzedaż paliw płynnych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. mł. kpt. Rafał Zimochocki 2006-12-04
3 Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego specjalnego z napędem miejskim na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Grodzisku Mazowieckim. mł. kpt. Rafał Zimochocki 2006-07-26
2 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. mł. kpt. Rafał Zimochocki 2006-07-03
1 test123 Rafał Zimochocki 2005-08-23

[Liczba odsłon: 220173]

przewiń do góry