USTAWY

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U.2017.736 t.j. ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz.U.2007.1204 ze zm.).

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U.2017.1319).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z  praw przez kierującego działaniem ratowniczym. (Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 259).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w  sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu  ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych,  ćwiczeniach lub szkoleniu. (Dz.U. z 2008  r. Nr 180 poz. 1115) .
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1317).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 z 2005 r., poz. 1934).       
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień. (Dz. U. z 2003 r. Nr 156, poz. 1529).
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw plynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014, poz. 1853).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422).  
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinny odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2016 r. poz.724).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037) - weszło w życie 25 sierpnia 2006 r.
 14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247) - wesżło w życie 1 stycznia 2006 r.
 15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25) - weszło w życie 25 stycznia 2006 r.
 16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 9 z 2006 r., poz. 52) - weszło w życie 27 stycznia 2006 r.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rafał Zimochocki
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-29 11:31:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Górecka Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 15:02:29
 • Liczba odsłon: 975
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220180]

przewiń do góry