Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim  następuje w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, jak również poprzez wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Komendy Powiatowej.

Zakres informacji jaki Komenda Powiatowa PSP, może udostępnić określa Ustawa z dnia 6 września 2001 (z późniejszymi zmianami) o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t. ze zm.)

Nie mogą być udostępnione materiały i dokumentacja  - opracowywane w komórkach organizacyjnych KP PSP w Grodzisku Mazowieckim zawierające informacje niejawne, mogące wpłynąć niekorzystnie na działalność KP PSP oraz zawierające dane osobowe. Komenda Powiatowa ma obowiązek chronić takie informacje przed  nieprawnym ujawnieniem.

Zasady ochrony i udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U.2018.412), a ochronę danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2016 poz. 922 j.t.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rafał Zimochocki
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-29 11:22:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Trubaj Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 10:20:00
  • Liczba odsłon: 558
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 220178]

przewiń do góry